Hoe hoog mag mijn huur maximaal zijn?

Door de overheid is vastgesteld hoe de maximale huur van een woning kan worden vastgesteld. Daarvoor zijn kenmerken van de woning, zoals de afmeting, de kwaliteit van de woning (b.v. wel of geen isolatie) en de kwaliteit van voorzieningen (b.v. sanitair en lengte van het aanrecht), maar ook de ligging van de woning belangrijke gegevens. Door het geven van punten aan ieder kenmerk wordt een totaal aan punten aan de woning toegekend. Iedere punt vertegenwoordigt een bepaald bedrag. Dit systeem noemt men het WoningWaarderingsStelsel (WWS). Meer informatie over dit puntensysteem kunt u opvragen bij de Huurcommissie of is te vinden op de website van het ministerie van VROM

In principe mag een verhuurder niet meer huur vragen dan passend bij het aantal punten van de woning. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Indien een woning meer dan 143 punten heeft dan mag de huur geliberaliseerd worden. Dat wil zeggen dat de huurprijs vastgesteld mag worden op basis van wat in de markt gebruikelijk is. Huurders die een huurcontract afsluiten voor een geliberaliseerde woning, hebben maximaal 6 maanden de tijd om de juistheid van hun huur bij de huurcommissie te laten te toetsen.
  • Indien een woning deel uitmaakt van een rijks- of gemeente monument mag de huur met maximaal 30% extra worden verhoogd.

Met de Alliantie hebben wij afgesproken dat iedere huurder bij de jaarlijkse huurverhoging ook een opgave krijgt van het aantal punten van die specifieke woning. Op de website van VROM vindt u een model waarmee u zelf de punten van uw woning kunt berekenen. Bij twijfel kunt u aan een WSW in uw buurt vragen of het huurteam een herberekening voor u kan maken. Als er tussen de berekening van de Alliantie en het huurteam verschillen zitten dan zullen zij u verder adviseren over het te volgen traject.

Hoe bepaalt de Alliantie de huurprijs van haar woningen?

Niet ieder verhuurder stelt het uiteindelijke maandelijkse bedrag van een huurwoning op dezelfde wijze vast. Er zijn verhuurders die een gemiddeld percentage voor hun hele bezit gebruiken. Bijv. 75% variërend van 60 tot 100%. Weer anderen hebben vastgesteld dat ze voor al hun woningen niet meer dan een bepaald percentage van de maximale huurprijs vragen, ongeacht de ligging, de staat van onderhoud of andere elementen die van belang kunnen zijn.

De Alliantie is enkele jaren geleden overgestapt op het 100%-tenzij principe. Dit is een systeem waarbij op papier eerst alle woningen eerst op 100% van de maximale huurprijs worden gezet. Vervolgens wordt onderzocht wat hiervan de consequenties zijn voor de verhuurbaarheid, de betaalbaarheid van woningen voor bijv. grote gezinnen, ouderen en gehandicapten en de bereikbaarheid van deze woningen in de buurten waar deze liggen. Zo wordt bekeken of de huur, ook na aftrek van huurtoeslag, nog wel bereikbaar is voor die groep van huurders die in aanmerking komt voor deze woningen. Vervolgens wordt daar waar nodig de huurprijs van de woningen naar beneden aangepast.

HP Palladion heeft lange tijd veel moeite gehad met deze manier van huurprijs bepalen en daarom is met de Alliantie in Amsterdam ook afgesproken om door middel van metingen steeds te controleren of zij met dit huurbeleid haar rol als sociale verhuurder in deze stad nog wel goed kan vervullen. Uit de metingen is inmiddels gebleken dat er aanpassingen nodig zijn en deze zullen binnenkort dan ook worden doorgevoerd.

Wie bepaalt de jaarlijkse huurverhoging?

De overheid bepaalt de jaarlijkse huurverhoging. Voor 2016 wordt de huurverhoging per 1 juli voor alle sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs van €710,68 prijspeil 1 juli 2016) net als in 2015 waarschijnlijk weer maximaal de inflatie. Voor 2016 is dit 0,6%, daarnaast mogen de corporaties nog eens 1,5% exta vragen, dus voor 2016 is het maximale percentage 2,1%. Als u minder huurverhoging heeft gehad dan kan dat zijn omdat er binnenkort in uw woning of complex iets te gebeuren staat bijv. sloop.  Verder zal er waarschijnlijk in 2016 ook weer een inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingevoerd.

Voor vrije sector woningen (woningen boven de €710,68 prijspeil 1 juli 2016) zijn in het huurcontract afspraken vastgelegd over de jaarlijkse huurverhoging.