Heb ik recht op huurtoeslag?

Huurders die in verhouding tot hun inkomen een te hoge huur betalen -of gaan betalen- hebben recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is geen gift, maar een recht voor iedere huurder waarvan het inkomen te laag is. Een huurder komt in aanmerking als hij/zij ouder is dan 23 jaar, de rekenhuur niet hoger is dan ca. €710,68 (prijspeil 1 juli 2016) en het inkomen in het jaar van ontvangst niet hoger is dan €22.600 voor alleenstaanden en €30.000 voor wie samenwoont.

huurtoeslagDe huurtoeslag wordt in de vorm van een voorschot ieder maand door de belastingdienst uitbetaald. Na vaststelling van het definitieve jaarinkomen volgt dan een afrekening. Zorg dat u een goede inschatting maakt van het te verwachten jaarinkomen want te veel ontvangen huurtoeslag zal ten alle tijden worden teruggevorderd. Wilt u weten of u aanmerking komt voor huurtoeslag dan kunt u een proefberekening maken. Deze en andere informatie is te vinden op de website www.toeslagen.nl.