Wat zijn servicekosten?

servicekostenNaast de huur betaalt u ook servicekosten. Servicekosten betaalt u voor alle diensten die een verhuurder voor de huurders uitvoert, maar waarvan de kosten eigenlijk voor rekening van de huurder zijn. U zou dus kunnen zeggen: “servicekosten zijn noodzakelijke boodschappen die de verhuurder doet met uw portemonnee”. Maar omdat er sprake is van uw portemonnee moet de verhuurder deze kosten, waarvoor u iedere maand een voorschot betaalt, ook met u afrekenen. Dat afrekenen kan betekenen dat u een bedrag terugkrijgt, maar ook dat u moet bijbetalen. Afrekenen moet gebeuren voor 1 juli van het jaar dat volgt op de gemaakte kosten. Dus voor 1 juli 2016 afrekenen van de servicekosten over 2015.

Wie controleert de servicekosten?

Als in uw complex een bewonerscommissie is, dan zal deze namens alle huurders de afrekeningen controleren en de voorschotbedragen mede vaststellen. Bij deze controle heeft de commissie het recht om, alle facturen die aan de afrekening ten grondslag liggen, in te zien. Is er geen bewonerscommissie en heeft u twijfels over de juistheid van de afrekening, dan heeft u als huurder het recht op inzage van de gegevens die u nodig heeft om de rekening te kunnen controleren. Voor hulp of ondersteuning kunt u contact opnemen met HP Palladion of met het WSW in uw stadsdeel.

Welke posten mogen er op uw rekening staan?

Er zijn bij de Alliantie in Amsterdam twee posten die collectief voor alle huurders zijn geregeld. Zo heeft de Alliantie  een collectieve glasverzekering voor de buitenkant van alle woningen en is er een contract afgesloten voor het ontstoppen van de riolering in al haar woningen.

De meest voorkomende servicekosten zijn:

  • Gas bij collectief gestookte complexen,
  • Water in de complexen waar nog geen watermeters zijn aangebracht
  • Elektra t.b.v. de verlichting in trappenhuizen en boxgangen en de liften
  • Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten
  • Onderhoud van de afgesloten en tot het complex behorende tuin(-en)
  • Derving van de servicekosten van woningen die leeg hebben gestaan in afwachting van een nieuwe huurder
  • Kosten die voor rekening van de huurder zijn, maar waarover afgesproken is dat de verhuurder die voor de huurder uitvoert, zoals bijv. schoonmaken van dakgoot of schoorsteen.
  • Administratiekosten ten behoeve van de servicekosten

Mag een verhuurder het servicekostenpakket zomaar wijzigen ?

Als een verhuurder het servicekostenpakket wil wijzigingen b.v. door het onderhoud aan de gemeenschappelijke tuin te laten vervallen of door het invoeren van schoonmaakkosten, dan kan zij dat niet doen zonder toestemming van de huurders. Blijkt dat een wijziging van het pakket nodig dan wel gewenst is en het gaat om een dienst die aan alle huurders van het complex wordt geleverd dan moet 70% van de bewoners akkoord gaan met het wijzigingsvoorstel. Met HP Palladion is afgesproken dat in een complex met een bewonerscommissie er eerst overleg met de bewonerscommissie moet zijn geweest en dat het bij het tellen van de ja-stemmers het niet gaat om 70% van de huurders die hun stem hebben uitgebracht maar om 70% van alle op dat moment aanwezige huurders in het complex.

Een huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan de redelijkheid van zijn weigering laten toetsen door de kantonrechter binnen 8 weken na de schriftelijke mededeling van de verhuurder dat het voorstel is geaccepteerd door minstens 70% van de huurders. Doet de huurder dat niet of te laat, dan zal hij de verandering in het servicekostenpakket moeten accepteren.