Hoe kan ik invloed uitoefenen?

Huurders hebben recht op inspraak! Dit is wettelijk vastgelegd in de ‘overlegwet’. Deze wet regelt waaraan het overleg met- en de rechten van huurders minimaal moet voldoen. Huurders en verhuurders mogen wel meer afspreken maar niet minder. Omdat een verhuurder niet met elke huurder om tafel kan zitten regelt de overlegwet ook hoe de huurders zich in bewonerscommissies en overkoepelende verenigingen kunnen laten vertegenwoordigen. Voor u, als huurder van de Alliantie, zijn ook afspraken gemaakt: afspraken die verder gaan dan die uit de overlegwet. Omdat de Alliantie een grote regionale woningcorporatie is, zijn er met de verhuurder meerdere niveaus van huurdersoverleg afgesproken. In het  Organogram kunt u zien hoe dat er precies uitziet. Op welk niveau en over welke onderwerpen huurders van de Alliantie invloed hebben is vastgelegd in de z.g.  kruisjeslijst

Het complex

De woning waarin u woont, maakt deel uit van een complex. In zo’n complex hebben de bewoners met elkaar te maken. Als buren maak je gebruik van de zelfde trap of je deelt een gezamenlijke tuin. Voor de verhuurder, in uw geval De Alliantie, is het complex ook één geheel. Als er onderhoud wordt verricht (bijvoorbeeld schilderwerk), gebeurt dat meestal in het hele complex. Ook zijn er vaak gezamenlijke servicekosten, zoals trapverlichting of tuinonderhoud. In bijna alle gevallen hebben alle bewoners te maken met de plannen van de verhuurder. Voor bewoners redenen genoeg hun gezamenlijke belangen te laten vertegenwoordigen door een bewonerscommissie. Een bewonerscommissie voert overleg met de gebiedscoördinator van het complex.

De Alliantie in Amsterdam

2014-02-15 standDe Alliantie heeft in Amsterdam ca. 20.000 woningen onderverdeeld in complexen. In een aantal van deze complexen zijn bewonerscommissies actief. Een bewonerscommissie houdt zich bezig met alle onderwerpen die het complex, waar zij actief is, betreffen. Binnen de Alliantie worden ook plannen en beleid gemaakt die alle huurders van de Alliantie gezamenlijk aangaan. Omdat een commissie geen directe invloed kan uitoefenen op dit totale beleid hebben de bewonerscommissies hun krachten gebundeld in een vereniging. Deze vereniging, Huurdersplatform Palladion, houdt in haar beleid rekening met de belangen van alle zittende en toekomstige bewoners van de Alliantie. HP Palladion voert overleg met de directeur van de Alliantie in Amsterdam.

Stichting de Alliantie

De Alliantie in Amsterdam is een regiokantoor van het concern Stichting de Alliantie, gevestigd in Hilversum. Sinds 2015 zijn de regio’s Amsterdam en Almere samengevoegd. In de regio Amersfoort en het Gooi heeft de Alliantie ook kantoren. Iedere Regio heeft een huurdersorganisatie vergelijkbaar met HP Palladion. Omdat de huurdersorganisaties ieder voor zich geen directe invloed op het beleid van de Alliantie als geheel kunnen uitoefenen hebben zij een vereniging van verenigingen opgericht, met de naam HPdA.