Hoe kan ik in mijn complex meedoen?

Er kunnen heel veel aanleidingen zijn om als bewoners een bewonerscommissie op te richten.

Flatgebouw Klarenburg (Osdorp) bestaat 50 jaar.Misschien wilt u graag uw buren beter leren kennen, of wilt u werken aan meer saamhorigheid in het complex. Ook kan het zijn dat bewoners graag meer controle op de jaarlijkse afrekening servicekosten of beter onderhoud willen. Dat kan gaan om een leukere inrichting van de binnentuin, om planmatig onderhoud zoals een schilderbeurt of om veel ingrijpender zaken als grote renovatie- of sloopplannen op korte of langere termijn. In veel gevallen zal het niet makkelijk zijn om als enkele huurder invloed uit te oefenen op de plannen. Dan is het opzetten van een bewonerscommissie of bewonersgroep een goed idee. Samen sta je sterker en kan je meer werk verrichten. Maar ook als er sprake is van overlast in het complex of de buurt, van buren, verkeer, een lawaaiig bedrijf of jongeren kan dat reden zijn om als bewoners te willen samenwerken. Samen zal het mogelijk zijn om een beter resultaat te halen. Zie ook het filmpje of Folder BC Palladion 2012

Veel bewoners denken dat het noodzakelijk is om een officiële vereniging te worden voordat je als bewonerscommissie erkend wordt door de verhuurder. Dat is niet zo! Huurdersplatform Palladion heeft met De Alliantie afspraken gemaakt waarin is vastgelegd wanneer een bewonerscommissie erkend moet worden als gesprekspartner. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Reglement bewonerscommissies. De meest belangrijke spelregels voor een bewonerscommissie zijn:

1. De commissie wil de belangen van alle bewoners in het complex behartigen

2. De commissie betrekt de huurders in het complex bij haar werk b.v. door middel van bewonersvergaderingen, nieuwsbrieven. Ze gebruikt deze middelen om te horen welke problemen en wensen er leven en om bewoners te informeren over de behartiging van hun belangen door de bewonerscommissie bij de Alliantie.

3. Er is een contactadres voor de bewoners en de leden van de bewonerscommissie zijn bij alle bewoners van het complex bekend.

4. Als HP Palladion een bewonerscommissie erkent als overlegpartner zal de Alliantie in Amsterdam dat ook doen.