Hoe start ik een bewonerscommissie?

Om te beginnen: praat met uw buren. Delen zij uw zorgen, hebben zij dezelfde wens of een zelfde probleem? Als blijkt dat dit zo is, probeer hen dan ervan te overtuigen om samen een aanpak te verzinnen. De volgende stap is: neem contact op met HP Palladion. Zij hebben een stappenplan en zullen u in het verdere traject van oprichting terzijde staan. HP Palladion zal u helpen bij het bereiken van de andere bewoners in het complex. Zodra er een vast groepje is gevormd zal gekeken worden naar de onderlinge taakverdeling en wordt u in contact gebracht met de medewerker van de Alliantie in Amsterdam, die voor uw complex verantwoordelijk is.

Alle activiteiten kosten geld. Het opzetten van een bewonerscommissie, maar ook de activiteiten daarna, brengen kosten met zich mee. Huurdersplatform Palladion kent een regeling waarmee bewonerscommissies financiële ondersteuning krijgen. Het gaat om een bescheiden bedrag per jaar waarmee de commissie de lopende kosten (brieven, uitnodigingen, telefoon etc.) kan betalen.

Voor het ontvangen van financiële bijdragen wordt de bewonerscommissie gevraagd een bankrekening bij de ING op naam van de bewonerscommissie te openen. Jaarlijks zal worden gevraagd om verantwoording van de uitgaven. Het is dus verstandig, ook tijdens de periode van oprichting, alle bonnetjes e.d. van uitgaven goed te bewaren.