Hoe wordt een commissie ondersteund en hoe bevordert zij haar deskundigheid?

Hoe kom je als bewonerscommissie aan de kennis die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen? Bewonerscommissies kunnen zich door meerdere organisaties laten ondersteunen. De keuze zal sterk afhangen van de informatie en deskundigheid die nodig is of wordt gezocht. HP Palladion ondersteunt bewonerscommissies niet alleen financieel, maar geeft ook workshops voor haar leden. Zo zullen nieuwe commissieleden worden uitgenodigd voor een workshop ‘participatie’, maar er is ook een workshop ‘servicekosten’. Iedere bij HP Palladion aangesloten bewonerscommissie kan via een inlogcode toegang krijgen tot belangrijke informatie en kan gebruik maken van een speciaal spreekuur voor bewonerscommissies. Via Huurdersplatform de Alliantie (HPdA) zijn onze commissies aangesloten bij de Woonbond en is er voor ieder commissie een abonnement afgesloten op het blad “Woonbondig” en het blad “Huurwijzer”. Ook het ASW en de Woonbond geven cursussen. Of deze cursussen geschikt zijn en betaald worden is ter beoordeling van HP Palladion.SDC10335

Bent u als commissie op zoek naar informatie of ondersteuning over zaken die ook buiten het complex spelen, bv. buurtbeheer of plannen van uw Stadsdeel, dan kunt u ook contact opnemen met het WijkSteunpuntenWonen in uw buurt. Deze WSW’s zijn in de meeste wijken aanwezig. Bereikbaarheid en openingstijden zijn verschillend. Bij de WSW’s zijn medewerkers werkzaam die ondersteuning kunnen geven maar ook informatie hebben die belangrijk kan zijn als het om meer wijkgerichte vraagstukken gaat.