Huurders en kopers

In het complex waar ik woon worden woningen verkocht. Kan dat zomaar? te-koop-bord

Sinds enige jaren verkopen woningcorporaties hun huurwoningen. Dat kan zijn aan de zittende huurder, maar in de meeste gevallen wordt een woning na het vertrek van de huurder verkocht op de vrije markt. De belangrijkste reden dat corporaties dit doen is het op deze manier verkrijgen van extra financiële middelen. De winst die bij de verkoop van deze woningen wordt gemaakt, moet weer worden ingezet ten behoeve van de volkshuisvesting. Zo wordt dit geld gebruikt voor extra investeringen die niet vanuit de huren bekostigd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de wijkaanpak zoals die op dit moment op veel plaatsen gaande is.

HP Palladion heeft met de Alliantie in Amsterdam afspraken gemaakt over het verkoopbeleid. In dit verkoopbeleid is bijvoorbeeld benoemd welke type woningen wel en niet verkocht mogen worden.

De corporatie is eigenaar van het hele complex. Hoe wordt een koper dan eigenaar van zijn woning?

In Amsterdam hebben we veel gestapelde bouw. Gestapelde bouw zijn flats en portieketage woningen die met elkaar een eenheid vormen als het gaat om het eigendomsrecht. Alvorens in een dergelijk complex echter te kunnen starten met verkoop moet het complex worden gesplitst. Splitsen wil zeggen dat voor iedere woning in het gebouw een apart eigendomsrecht moet worden gerealiseerd. Aan het splitsen in Amsterdam zijn voorwaarden verbonden. In een splitsingsakte worden de rechten en plichten van de (toekomstige) eigenaren vastgelegd.

Hoe gaat het met onderhoud in en buiten de woning?

Op het moment dat er ook maar één woning in een woongebouw wordt verkocht zijn er dus meerdere eigenaren. De wet verplicht de eigenaren tot de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De eigenaren in de VvE verenigd zijn tezamen verantwoordelijk voor het onderhoud van het woongebouw. Alle eigenaren zijn wettelijk verplicht om jaarlijks geldt te storten in een onderhoudsfonds. Uit dit onderhoudsfonds worden o.a. de kosten van de opstalverzekering, het onderhoud aan het dak en andere kosten aan de algemene ruimten betaald. Het onderhoud aan zaken die zich in de woning bevinden zijn voor kosten van de eigenaar zelf. Zo blijft de Alliantie verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle huurwoningen die zij in een ‘verkoopcomplex’ bezit.

Wat zijn de gevolgen voor de huurders als er een VvE is?

Voor het dagelijks onderhoud aan uw woning mag het geen verschil maken of er een VvE is of niet. Als het gaat om het onderhoud of het wijzigen van zaken die met de buitenzijde of de gemeenschappelijke ruimten in een complex te maken hebben dan kan er wel wat veranderen. Dit hangt voor een groot deel samen met het feit of de corporaties een meerderheid aan woningen bezit waardoor hij binnen de VvE als grootste eigenaar de meeste stemmen heeft als het gaat om het nemen van besluiten. Want voor ieder ingreep of wijziging moet de VvE toestemming geven. Dit geldt ook voor wijzigingen of besluiten die te maken hebben met de servicekosten.

Wat doet HP Palladion om de rechten van huurders in een VvE complex te beschermen?

Om te beginnen volgt onze vereniging met een kritische blik alles wat er rond VvE beheer gebeurt en verzamelen wij alle geluiden die er op wijze dat de rechten van de huurders in gemengde complexen in het geding komen. Wij ondersteunen onze bewonerscommissies die te maken hebben met een VvE in hun complex. Want, omdat het de VvE is die verantwoordelijk is voor de afrekening van de servicekosten, is het niet altijd makkelijk om goed inzicht te hebben over hoe de jaarlijkse afrekening servicekosten. Ook is het voor een commissies ook niet altijd logisch dat voor besluiten die vroeger door de corporatie genomen konden worden nu een VvE vergadering nodig is om een verzoek van een commissie beoordelen.

Geen bewonerscommissie in uw complex? Heeft u een vraag of klacht die te maken heeft met VvE beheer neem dan contact met ons op.