Klachten

Wat wordt verstaan onder klachten?

Als u als huurder een klacht heeft dan kan dat betrekking hebben op twee verschillende soorten klachten;

  • In uw woning is iets stuk en u wilt dat de verhuurder dit komt repareren. Dit soort klachten noemen we onderhoudsklachten. Als huurder van de Alliantie belt u naar het telefoonnummer 088 002 3200. U vertelt de medewerker, die u aan de telefoon krijgt, zo duidelijk mogelijk wat er aan de hand is en vervolgens zal men er voor zorgen dat uw klacht wordt verholpen.
  • U bent ontevreden over de wijze waarop een onderhoudsklacht is uitgevoerd, over de bejegening van een medewerker van de corporatie of u bent op andere wijze ontevreden over de Alliantie in Amsterdam. In dat geval spreken we van een klacht zoals die wordt bedoeld in het klachtenreglement. In dit geval heeft u een aantal mogelijkheden om uw klacht opgelost te krijgen. Voor meer informatie zie de klachtenregeling op de website van de Alliantie.

Mijn onderhoudsklacht is niet goed opgelost en de medewerker die ik dit meldde was zeer onheus tegen mij. Kan ik hier wat mee?

Ja, want iedere corporatie is wettelijk verplicht om een klachtenreglement te hebben waar huurders een beroep op kunnen doen. Ook de Alliantie heeft een dergelijk klachtenreglement. Dit reglement is bedoeld voor alle huurders van de Alliantie. Stuur een brief, met daarin een duidelijke omschrijving van uw klacht, aan de Alliantie, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 105  1200 AC Hilversum of via het klachtenformulier van de Alliantie. Uw brief gaat dan eerst naar de klachtencoördinator die ervoor moet zorgen dat de organisatie nog een kans krijgt om het probleem op te lossen. Lukt dit niet dan zorgt de klachtencoördinator dat het probleem aan de klachtencommissie wordt voorgelegd. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Is een klachtencommissie wel onafhankelijk?

Ja, de klachtencommissie van de Alliantie is onafhankelijk. De commissie bestaat uit drie personen. Eén op voordracht van de verhuurder (geen personeelslid), één op voordracht van de huurders en een door deze beide leden voorgedragen voorzitter. De klachtencommissie moet hoor en wederhoor toepassen en in principe is de uitspraak van de commissie bindend. In principe, want als door de uitspraak van de commissie het bedrijfsbelang van de corporatie wordt geschaad dan mag de directie van de Alliantie  de uitspraak naast zich neerleggen, maar wel gemotiveerd. In dit geval is alleen nog de gang naar de rechter een mogelijkheid.

Kan Huurdersplatform Palladion bemiddelen bij het oplossen van mijn klacht?

Ja, ook wij kunnen u helpen wanneer u een klacht hebt over de Alliantie in Amsterdam, bijv. op het gebied van onderhoud, bejegening door medewerkers of de dienstverlening. Wordt uw klacht niet opgelost, of bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u Palladion om advies of bemiddeling vragen. Het spreekt voor zich dat u uw klacht allereerst aan de Alliantie moet hebben gemeld. Iedere dinsdag en vrijdagochtend kunt u tijdens het telefonisch spreekuur met uw vragen hieromtrent terecht bij ons secretariaat. Ook kunt u gebruik maken van email en/of een brief sturen.

Na alle relevante informatie van u te hebben gekregen, zal het bestuur trachten in overleg met de Alliantie de klacht tot een oplossing te brengen. Van het bestuur krijgt u een bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen, van de Alliantie hoort u de oplossing. Huurdersplatform Palladion wil achteraf altijd graag weten of de klacht naar tevredenheid is opgelost; zo kan zijn dienstverlening, waar nodig, verbeterd worden.