Links

Intern
website van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie. Via deze site kun je doorlinken naar de collega huurdersorganisatie binnen de Alliantie.
www.de-alliantie.nl
Onze verhuurder. Op deze site kun je doorlinken naar alle vestigingen waaronder ook de Alliantie Regio Amsterdam.
Amsterdam
http://www.wooninfo.nl
!WOON (voorheen ASW en Wijksteunpunten Wonen) werkt met bewoners aan een prettig, goed onderhouden en betaalbaar thuis voor iedereen, met hulp bij renovaties, informatie over woonlasten en onderhoud, advies en ondersteuning bij zelfbeheer en verduurzaming voor nu en in de toekomst: samen maken we de stad.
www.huurdersvereniging-amsterdam.nl
De Huurdersvereniging Amsterdam vertegenwoordigt Huurdersplatform Palladion o.a. in het stedelijke overleg en organiseert verschillende activiteiten.
Andere koepels in Amsterdam
Huurders Ymere Amsterdam (koepel van Ymere)
Arcade (koepel van De Key)
Huurgenoot (koepel van Stadgenoot)
BR Rochdale (koepel van Rochdale)
HBO Argus (koepel van Eigen Haard)
Overige websites in Amsterdam
www.woningnet.nl
Aanbod van huurwoningen van corporaties in Amsterdam en andere regio’s
www.amsterdam.nl
Informatie van de gemeente Amsterdam, óók over wonen, huren en nieuwbouwprojecten
www.huurders.info
Voor al uw vragen op het gebied van woon- en huurrecht
www.kennisnetwerk-amsterdam.nl
Kennisnetwerk Amsterdam brengt informatie, kennis en kunde van partijen en personen die zich inzetten voor de wijkontwikkeling in de stad bij elkaar. Huurderplatform Palladion is aandeelhouder van het kennisnetwerk
www.afwc.nl
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
Landelijk
www.woonbond.nl
De Nederlandse Woonbond
www.huurdersvereniging.nl
Startpagina met links naar sites van huurdersorganisaties in heel Nederland
www.aedesnet.nl
De landelijke overkoepelende organisatie van woningcorporaties, met goede en actuele informatie
www.vrom.nl
Het ministerie van VROM, een interessante website om regelmatig te raadplegen. Ook het rekenprogramma voor huurtoeslag is hier te vinden.