Over ons

Huurdersplatform Palladion is een vereniging van bewonerscommissies, opgericht om voor de belangen van alle huurders van de Alliantie in Amsterdam op te komen. De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en komen voor een belangrijk deel voort uit de bewonerscommissies. Maar er is in het bestuur ook ruimte voor individuele huurders of iemand met een bijzondere deskundigheid. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging niet alleen binnen de Alliantie in Amsterdam maar ook in stedelijke, regionale en landelijke overleggen. Zij laat zich bij haar werk ondersteunen door een adviseur. Deze adviseur is een specialist op het gebied van de volkshuisvesting in zijn algemeenheid en die van de regio Amsterdam in het bijzonder.

Het bestuur moet voor belangrijke besluiten de leden raadplegen om ervoor te zorgen dat zij in het overleg met de Alliantie een mening verkondigt die breed gedeeld wordt. Om in het overleg met de Alliantie en onze leden ook goed geïnformeerd te zijn over de wensen en ideeën die er leven in de samenleving zullen wij op onze website iedere maand een nieuw stelling aan u voorleggen. Wij vragen u als bezoekers van onze website om op deze wijze uw mening kenbaar te maken. Ook al bent u geen huurder van de Alliantie Amsterdam, uw mening vinden wij ook belangrijk. Wij zullen de uitkomsten gebruiken in onze meningsvorming en het overleg over deze onderwerpen.

Huurdersplatform Palladion is een vereniging, opgericht om voor de belangen van huurders op te komen. Het bestuur voert regelmatig overleg met directie en medewerkers van de Alliantie Amsterdam. Onderwerpen van overleg zijn o.a.:

  • huurprijzen en huurverhoging
  • kwaliteit van de woningen, dienstverlening en telefonische bereikbaarheid
  • belangen van huurders bij herstructurering, renovatie en nieuwbouw
  • verkoop van huurwoningen etc.