Bestuur

Agnes van Paridon (waarnemend voorzitter)

Ik ben 69 jaar en sinds 1988 in de bewonerscommissie van Rupelmonde. Van lid van een grote commissie tot, nu al heel wat jaren, voorzitter, secretaris en penningmeester in een eenmans(vrouw)commissie. Het is jammer dat er moeilijk nieuwe leden te werven zijn, want een goede BC is volgens mij heel belangrijk. Het heeft met je directe woonomgeving te maken, o.a. voor een goed overleg en inspraak over je eigen complex met de verhuurder. Daarom vind ik een sterke huurdersorganisatie heel belangrijk voor alle huurders. Om invloed uit te oefenen en inspraak te hebben op de plannen van de corporatie, de gemeente en de overheid. Eigenlijk alles wat met de volkshuisvesting te maken heeft. En de meeste invloed die je kan uitoefenen is door zelf hieraan actief deel te nemen.

Karin Poelemeijer (algemeen bestuurslid)

Sinds 2002 bestuurslid van toenmalig Bewonerskoepel Palladion, als eerste individueel huurder; tot die tijd konden alleen bewonerscommissieleden deel uit maken van het bestuur. Inmiddels bekleed ik een kwaliteitszetel in het bestuur. Ik ben werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg bij een organisatie die beschermend wonen aanbied aan mensen met een psychische ziekte. Dus ook in mijn dagelijkse praktijk heb ik veel te maken met wonen, maar dan voor een specifieke doelgroep.

Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in medezeggenschap, in welke vorm dan ook. Ik probeer me in te spannen om klanten/huurders, daar waar mogelijk, mee te laten praten over het beleid van de organisatie/corporatie. Kleine besluiten kunnen grote gevolgen hebben en als directie/bestuur van een corporatie zit je soms, ongewild, ver weg van de dagelijkse praktijk. Aan ons de taak om deze praktijk onder de aandacht van de beleidsbepalers te brengen.

 

Maarten Josso (penningmeester)

Ik maak al een tijdje deel uit van de bewonerscommissie in Nieuw Sloten. In deze wijk ben  ik al geruime tijd als vrijwilliger  werkzaam om me in te zetten voor de bewoners uit
de wijk. Om me breder in te kunnen zetten voor bewoners in Amsterdam is een toetreding tot het bestuur van Palladion een mooie bijdrage aan de maatschappij.
Tevens vind ik het begeleiden en adviseren van bewonerscommissies een dankbare taak en ik zal me daar in de toekomst ook meer op gaan toeleggen.