Vacatures bestuur

Logo-HBVA-Amsterdam

TER VERSTERKING VAN HET BESTUUR ZOEKEN WIJ NIEUWE BESTUURSLEDEN.

Wie is wij?

Wij zijn de onafhankelijke huurdersorganisatie bij de Alliantie Amsterdam. Vanaf 1 juli gaan wij statutair deel uitmaken van de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA), de centrale vereniging voor alle huurders bij de Alliantie. Vanaf dat moment gaan we naast de bewonerscommissies van de wooncomplexen van de Alliantie Amsterdam ook individuele huurders als lid van onze vereniging toelaten. De naam Palladion gaat dan verdwijnen want ook wij krijgen een nieuwe naam: Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amsterdam. Het hoogste orgaan van onze lokale vereniging is de algemene ledenvergadering.

Wat doen wij?

Wij behartigen de belangen van alle huurders van woningen van de Alliantie Amsterdam. Wij doen dit door regelmatig overleg te voeren met de directie van de Alliantie Amsterdam en door bewonerscommissies te ondersteunen bij hun werk. Daarnaast zijn wij deelnemer in de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Woonbond.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur zorgt voor het besturen van de vereniging, bereidt het beleid voor en voert het uit. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen. Het bestuur wordt in haar werk bijgestaan door een professioneel secretariaat en door een beleidsadviseur.

Taken van de bestuursleden

  • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen en het overleg met de directie van de Alliantie Amsterdam
  • Deelname aan het overleg van de HA en de Woonbond
  • Actief meedoen in tenminste één bestuurscommissie of werkgroep

Wat vraagt dat van nieuwe bestuursleden?

  • Betrokkenheid bij huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling
  • Huurder van de Alliantie Amsterdam
  • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
  • Bekendheid met digitale communicatiemiddelen zoals internet en e-mail
  • In een team kunnen werken

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Een boeiende vrijwilligersfunctie
 • Enige kennis van de Amsterdamse volkshuisvesting
 • Het samenwerken aan het verbeteren van de positie van huurders
 • Een inwerkperiode met bijbehorend inwerkprogramma
 • Een professionele werkomgeving met goede voorzieningen en faciliteiten om uw werk te verrichten
 • Een bescheiden maar fatsoenlijke onkostenvergoeding
 • De mogelijkheid tot het volgen van cursussen en bezoeken van congressen/symposia.

Wanneer u zich aanmeldt, volgt een kennismaking met selectiecommissie. Tijdens een inwerkperiode draait u vervolgens een periode als (aspirant-)bestuurslid volwaardig mee. Gedurende deze inwerkperiode kunt u gebruik maken van een inwerkprogramma. Na deze periode wordt in wederzijds overleg afgestemd of u deel wilt uitmaken van het bestuur, gevolgd door een voordracht door het bestuur aan de algemene ledenvergadering, die u benoemt.

Wilt u meer informatie stuur dan een mail aan: info@huurdersplatformpalladion.nl. Vermeldt u daarin hoe u telefonisch bereikbaar bent, dan neemt een van onze bestuursleden daarna contact met u op.

Liever Centraal bestuurslid en aan tafel voor strategisch overleg met de centrale Alliantie?  Bekijk onze vacatures Centraal Bestuur Bussum