Wat doen we?

Het bestuur voert regelmatig overleg met de Alliantie. In dit overleg wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwerpen die betrekking hebben op het algehele beleid van de Alliantie en dus alle huurders aangaan en het overleg over de gevolgen van de uitvoering van dit beleid. Dit kan betrekking hebben op alle huurders van de Alliantie, maar kan ook de belangen van een individuele huurder of een groep huurders betreffen.

Het Algemeen Bestuur overlegt met -en adviseert aan- de directie over het algehele beleid van de Alliantie in de regio Amsterdam. Onderwerpen van overleg zijn o.a.:

  • huurprijzen en huurverhoging
  • kwaliteit van de woningen, dienstverlening en telefonische bereikbaarheid
  • belangen van huurders bij herstructurering, renovatie en nieuwbouw
  • verkoop van huurwoningen etc.

De directie kan de adviezen die Huurdersplatform Palladion uitbrengt niet zomaar naast zich neerleggen; dit is vastgelegd in de wet en in een samenwerkingsovereenkomst

Zie ook:

Hoe weet Huurdersplatform Palladion wat huurders willen?

Hoewel Huurdersplatform Palladion een vereniging van bewonerscommissies is, doet zij haar best om de belangen van alle huurders in haar beleid herkenbaar te laten zijn. Daarvoor is het nodig dat wij weten wat bij de huurders van de Alliantie leeft, maar ook dat wij u informeren over wat we doen. Een nieuwsbrief is een van de middelen daarvoor. Daarnaast is er deze website van Huurdersplatform Palladion. Hier vindt u niet alleen algemene informatie, maar kunt u via een poll reageren op de stelling van de maand en informeren wij u ook over actuele nieuwsonderwerpen. Daarnaast worden al onze publicaties, zoals de nieuwsbrief en het jaarverslag, op de website geplaatst.

Maar hoe weet het bestuur van Huurdersplatform Palladion nu wat er leeft onder de bewoners?

Allereerst zijn er de bewonerscommissie, de ogen en oren van een complex. Hoe meer commissies er zijn, hoe meer informatie er bij ons terecht komt. Huurdersplatform Palladion heeft ook een telefonisch spreekuur: op dinsdag en vrijdagochtend kan iedere huurder van de Alliantie in Amsterdam, dus ook u, bellen met ons kantoor met vragen, opmerkingen of klachten. Ook kunt u via een formulier op de website uw mening kwijt en/of vragen stellen. Ten slotte is de behandeling van klachten een manier om te weten te komen wat er onder huurders leeft. Behalve via telefoon, e-mail en de website, communiceert het bestuur met haar leden, de bewonerscommissies, tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. Deze vinden zo´n drie à vier maal per jaar plaats.

Klachtenbemiddeling

Wanneer u een klacht hebt over de Alliantie, bijv. op het gebied van onderhoud of dienstverlening, dan meldt u uw klacht allereerst aan de Alliantie  zelf. Wordt de klacht niet opgelost, of bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u HP Palladion om advies of bemiddeling vragen.
Na alle relevante informatie van u te hebben gekregen, zal het bestuur trachten de klacht tot een oplossing te brengen. Van het bestuur krijgt u een bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen, van de Alliantie hoort u de oplossing. Huurdersplatform Palladion wil achteraf altijd graag weten of de klacht naar tevredenheid is opgelost; zo kan haar dienstverlening, waar nodig, verbeterd worden.

Financiën

Hoewel de Alliantie een groot deel van de kosten voor haar rekening neemt, wil Huurdersplatform Palladion graag zo veel mogelijk financieel onafhankelijk zijn. Daarom vragen wij de huurders van de Alliantie Amsterdam om voor slechts € 1,= per maand een bijdrage te leveren als donateurs. Uit onze financiën worden zaken gefinancierd als het kantoor, kopieerkosten, nieuwsbrieven, post en portokosten. Maar ook de bewonerscommissies worden financieel ondersteund door de HP Palladion. Elders op deze website treft u een formulier aan waarmee u zich als donateur kunt aanmelden.