Schotels, ja of nee?

Over schotelantennes is in Amsterdam al jarenlang veel te doen. De meningen over het al dan niet toestemming geven tot plaatsen lopen sterk uiteen. Waar de een zich beroept op het recht van vrije nieuwsgaring vindt de ander dat hij/zij geschaad wordt in zijn woongenot omdat schotels schade toebrengen aan de gebouwen, het straatbeeld en het uitzicht. Verder zijn tegenstanders van mening dat er op dit moment genoeg mogelijkheden zijn om die zender te ontvangen die men wil. In veel nieuwbouwcomplexen geldt al een schotelverbod. Zo mogen er op IJburg geen schotels geplaatst worden. Ook binnen HP Palladion en de Alliantie wordt er volop gediscussieerd over het al dan niet toestemming geven.

Op dit moment geldt voor het plaatsen van schotelantennes bij van de AlliantieĀ een algemeen geldend beleid. Dit beleid ziet er als volgt uit:

  • Voor het (laten) plaatsen van een schotelantenne heeft u toestemming nodig van de Alliantie. Toestemming vraagt u aan met een brief.
  • De schotel mag alleen in overleg met de Alliantie geplaatst worden.
  • De maximale doorsnede van de schotel is 1 meter. Voor grotere schotels moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Daarvoor gelden andere regels.
  • De schotel mag niet te zienĀ zijn vanaf de openbare weg. Als het onmogelijk is om de schotel ‘onzichtbaar’ op te hangen dan kijkt de Alliantie naar een alternatief.
  • Het plaatsen van de schotel mag geen schade aanbrengen aan kozijnen, balkons of muren.
  • De huurder is altijd aansprakelijk voor de schotelantenne.
  • Als u de huur opzegt, moet u de schotel (laten) verwijderen.